Belasting en Douane museum

Woensdag 28 maart 2018 13:30 tot 16:00 uur

Museum bezoek voor Doven en Slechthorenden met tolken gebarentaal (tweede persoon rechts) en schrijftolk (tweede persoon links) naast de verteller/gids (midden) in het museum.
Dit maakt het nodig is om een aangepast museum bezoek te organiseren.
Heimwee naar zijn oude vak landmeten leeft hier weer op en kan hier nog eens zijn beroep beleven.
Grappig om mee te maken dat toen al sprake was van “geleider en inzittende zijn vrij” van tol
Dit is goed voor Tolken gebaren- en schrijftolken.
Het bezoek in kleine groepjes (15 personen) aan museum is in goede aarde gevallen en is voor herhaling vatbaar. Hier wordt specifiek op informatie overdracht aan Doven gerealiseerd die ze anders niet krijgen.