Verkiezingen gemeente 2015

Gemeenteraadsverkiezingen is niks voor Doven of toch wel

Datum: 14 maart 2015

ProDemos Gemeenteraadsverkiezing bij Doven AOW

De bijeenkomst werdmet medewerking van ProDemos georganiseerd om Doven en slechthorenden meer te informeren over Gemeenteraadsverkiezing. Waarom verkiezingen en wat is nodig om als kiezer invloed te kunnen uitoefenen. ProDemos is hier de aangewezen instantie om dit op een neutrale manier duidelijk te maken.Vanuit de partijen die we beperkt hebben tot het uitnodigen van 10 partijen hebben 5 partijen werkelijk mee gedaan. Dat zijn de volgende partijen en personen.

SP: Luiza Soares, nr. 4

CDA: Christine Eskes nr. 2

Groen Links: Jeroen Postma nr. 4

PvdA: Paulette Verbist nr. 10

D66: Chantal Zeegers nr. 2

De personen van de partijen kwamen enigszins argwanend binnen en proefden de cultuur van de Doven. Hier was geen boe geroep maar aandachtig discussie waaruit blijkt dat de (kandidaat-)raadsleden onvoldoende op de hoogte waren van leven in de stilte.

Vanuit de Doven groep werd opmerkingen gemaakt over het gemist van informatie. TV-Rijnmond heeft in verleden de programma’s ondertiteld en heeft dit nu ingetrokken waardoor Doven en slechthorenden verstoken zijn van informatie. Ook onderwerpen die de raad bespreekt is niet voor Doven te volgen omdat hiervoor geen voorziening voor heeft getroffen.De WMO dient een voorziening te treffen om alsnog in persoonlijke gevallen een video-spraak voorziening aan te brengen. Vaak stuit dit op tegenwerking van woningcorporaties en/of woningeigenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn terwijl ze voor de huurders het wonen zo goed mogelijk dient te maken. De WMO maakt het hier lastig met “eigen bijdrage” dat we gekscherend “gehandicaptenbelasting” noemen. Terwijl de gezonde mens hier niets betaald.

Al met al was het een gezonde discussie zonder boe geroep. Iedereen heeft het een goede informatie gekregen maar de twijfel zijn gebleven waar moet je op stemmen

Daarvoor hebben de (kandidaat-) raadsleden hun beste beentje voor gezet om de stemmen te krijgen.

Kortom een geslaagde lezing die zeker voor herhalingen vatbaar is.