Dagtocht 5 september 2018

Doven AOW-ers kwamen om half negen bij elkaar bij DOC Swedoro. De ochtend was er buien met regen en dat veroorzaakte veel files met als gevolg dat de bus net op tijd kwam en andere iets later kwamen. Toch konden we iets later als afgesproken vertrekken. Onderweg gaf chauffeur Dirk ons wat bijzondere plekken zien. Hierdoor vloog te tijd om en we waren voor ons gevoel snel in Sint Michielgestel bij het Instituut voor Doven. Bij aankomst werden we ontvangen met koffie en cake. Na uitleg van de heer Piet Borneman werden er twee groepen gemaakt. Na de eerste rondgang wordt er gewisseld.

Sommigen beleefden hun schooljaren die ze op een Instituut voor Doven hebben doorgebracht. Velen herkenden hiermee hun jaren dat ze dovenonderwijs hebben gehad. De heer Borreman legde uit waarom het “Doofstom” dat oorspronkelijk goed was bedoeld in loop der jaren een scheldwoord werd en daardoor het woord niet meer mag worden gebruikt.

Oorspronkelijk werd in Europa de moedertaal van Doven de gebarentaal door o.a. in Parijs door Abbé de L’Epée onderwezen. Zijn methode van onderwijs aan Doven heeft als voorbeeld gediend voor andere dovenscholen.

In 1880 bij de congres van Milaan besloten leerkrachten dat Doven moesten spreken in de vorm van spraak afzien. Gebaren zou slecht zijn voor de taalontwikkeling. Gebarentaal werd op veel dovenscholen verboden en in 1964 werd dit rechtgezet en toegelaten tot het dovenonderwijs.

 

 

 

 

Langzamerhand werd de gebarentaal in Nederland meer bekend en geaccepteerd in de samenleving doordat de gebarentaal meer te zien is. Via de media komt er steeds meer informatie zoals bij televisie uitzendingen met een tolk gebarentaal.

De erkenning van de gebarentaal NGT loopt in Nederland achter en ASL is sinds 1963 gebruikelijk in Amerika. Bijzonder was het zien van muziek om ritme en emoties te ervaren. Velen hebben genoten om iets van hun leven opnieuw te beleven.

Bij de foto links lees een persoon bij de rondleiding van het scherm dat verbonden is met de schrijftolk foto links aan linkerzijde die de tekst intypt. De tolk gebarentaal staat op de linker zijde van de foto en beiden “vertolken” de hele uitstapje. Hierdoor is deze uitstapjes zo bijzonder door ondersteuning van tolk gebarentaal en schrijftolk die alles vertolkt wat de chauffeur Dirk te vertellen heeft. Met dank voor begrip en medewerking van de touringcarbedrijf Nootenboom die dit mogelijk heeft gemaakt.

Tot slot was het een fantastische dag waar iedereen van genoot. Met dank aan de chauffeur Dirk en tolken Liesbeth, Davy en de stille krachten die dit organiseren.

Bijzondere dank aan “Guyot” fonds en fonds “Van Leeuwen Van Lignac Stichting die dit financieel mogelijk heeft gemaakt